Voor wie is Spectrovita

Leerlingvolgsysteem voor kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en basisschool

Spectrovita is gemaakt voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen die uitgaan van talenten van kinderen. Ieder kind is immers uniek en maakt zijn eigen ontwikkeling door. Door de ontwikkeling te volgen met Spectrovita worden de talenten van het kind zichtbaar. Dit doet u door met een professionele blik te kijken naar het kind. In Spectrovita kunt u aanvinken wat het kind al kan en waar zijn interesse naar uitgaat.

Werkt u methode- of toetsonafhankelijk?
Spectrovita is ook zeer geschikt voor kinderdagverblijven en scholen die methodeonafhankelijk werken en weinig of geen toetsen afnemen. Spectrovita past uitstekend bij de doelstellingen van de overheid voor passend onderwijs.

image image