Wat biedt Spectrovita

Doorlopende leerlijn van 0-12 jaar

Ontwikkeling van 0-4 jaar
In de periode van 0 tot 4 jaar kunt u voor 11 ontwikkelingsgebiedenn (bijvoorbeeld zelfredzaamheid, spelontwikkeling etc.) de bloei van het jonge kind bijhouden. Door aan te vinken wat het kind al beheerst, ziet u de ontwikkeling die het jonge kind doormaakt. Speciaal voor deze leeftijdsgroep kunt u binnenkort ook het welbevinden bijhouden.

Onwikkeling op de basisschool
In Spectrovita zijn de kerndoelen van het basisonderwijs verkort tot vijftien vakgebieden. Elk vakgebied is uitgewerkt in leerlijnen die de leerkracht kan afvinken als het kinderen deze beheerst. Door dit systeem kunt u eenvoudig waarnemen of een kind op onderdelen leeftijdsadequaat functioneert, op onderdelen ‘voorloopt’ of op onderdelen ‘achterloopt’. Een leerkracht der kan grafieken van leerlijnen uitprinten over verschillende perioden. Als u de grafieken achter elkaar legt, ziet u of een kind zich ontwikkelt, hoe snel dit gebeurt en op welke gebieden. Vaak gaat de ontwikkeling sprongsgewijs. Op het moment dat een kind zich niet lijkt te ontwikkelen of op een bepaald gebied langdurig stil staat, kan er voor de school reden zijn tot extra zorg. Met Spectrovita is dit eenvoudig waar te nemen en te onderbouwen.

Interessemeting
Naast het niveau kan de pedagogisch medewerker of leerkracht bijhouden welke interesse het kind heeft voor de vakgebieden. Ook dit vult u in door observaties. U vinkt dan aan of een kind een gemiddelde interesse heeft of meer of minder is geïnteresseerd in een vakgebied. Door de grafieken van de interessemeting en niveaus naast elkaar te leggen, krijgt u een beeld of het kind zich vooral bezighoudt met zijn talenten of gebieden die hij moeilijk vindt.

Uitstroomadvies
Voor de groepen 7 en 8 kan de school aangeven op welk voortgezet onderwijsniveau een kind het vakgebied beheerst. Het systeem rekent een gemiddelde uit en geeft in een grafiek een uitstroomadvies.

Portfolio vanuit drie invalshoeken
In een kalendersysteem kunt u regelmatig een woordelijk verslag over het kind bijhouden.  U kunt hierin ook foto’s en documenten toevoegen. Zo ontstaat een uitgebreid portfolio van het kind. De leerling zelf kan ook een verslag over zijn ontwikkeling bijhouden in het leerling-gedeelte van het portfolio. Ouders kunnen thuis met een wachtwoord het portfolio van hun kind inzien en in het oudergedeelte informatie toevoegen. Op deze manier is de school op de hoogte van de ontwikkeling thuis en zien ouders hoe de ontwikkeling van hun kind op school verloopt. We maken hiermee optimaal gebruik van de pedagogische driehoek.

Overzichten
Over elke gekozen periode kunt u overzichten van het portfolio bekijken, uitprinten of als Word-bestand opslaan. U kunt de vorderingen van het kind ook als grafiek bekijken.

Leerlingenadministratie
In het systeem kunt u alle leerlinggegevens bijhouden. Automatisch kunt u een in- of uitschrijfformulier uitprinten.  Met Spectrovita kunt u desgewenst direct leerlinggegevens uitwisselen met BRON (Basisregister Onderwijs). Deze koppelingsmogelijkheid levert u tijdsbesparing op omdat u dan slechts één keer de leerlinggegevens hoeft te registreren.

Verzuimregistratie
U kunt de aan- en afwezigheid van leerlingen bijgehouden in Spectrovita. Dit wordt in een grafiek uitgezet tegen de gemiddelde afwezigheid van kinderen op school per week. Hiermee krijgt u een goed beeld van het schoolverzuim.

Leerkrachtenadministratie
In het systeem kunt u ook alle gegevens van de leerkrachten bijhouden. U kunt bij elke leerkracht documenten toevoegen zoals een scan van diploma’s of een verslag van een POP-gesprek. In het leerkrachtgedeelte geven leerkrachten aan waar ze nog meer goed in zijn of belangstelling voor hebben. Zo kunt u optimaal gebruik maken van de talenten in uw team.

 

image image